Tính Năng

Ra mắt chức năng trống khải hoàng - Khiêu chiến lệnh - Thay đổi quả huy hoàng

Quả huy hoàng


- Quả huy hoàng thay đổi : 70 Quả huy hoàng trung sẽ xuất hiện tại cổng Biện kinh , Huy hoàng sơ sẽ xuất hiện tại thục cương sơn .
- Thời gian : 12h + 19h hàng ngày

Khiêu chiến lệnh :


- Khi train các map từ 5x trở lên các bạn sẽ nhận được khiêu chiến lệnh sẽ cộng thẳng vào trong người và rút tại Xa phu công thành tại các thành thị
- Khi rút ra các bạn đem nộp cho NPC xa phu công thành nhận được 50.000 EXP 1 chiếc 1 ngày có thể nộp 300 chiếc
Lưu ý : Chỉ vào bang mới có thể sử dụng.Trống khải hoàn :


Điều kiện và thời gian:
 • Đối tượng sử dụng: Bang chủ & Trưởng Lão của các Bang Hội.
 • Điều kiện nhận kinh nghiệm: Đẳng cấp từ 80 trở lên.
 • Thời gian sử dụng Trống Khải Hoàn: Bất cứ thời điểm nào trong ngày, tùy bang chủ và trưởng lão quyết định
 • Thời gian sử dụng : 19h -> 23h hàng ngày
NPC và vật phẩm liên quan:
Tên NPC/Vật phẩm
Hình ảnh
Ghi chú
Hàng Rong
 • Vị trí: Bao gồm 7 NPC Hàng Rong ở 7 thành thị
 • Chức năng: Cho phép Bang chủ hoặc Trưởng lão của các bang hội đổi lấy Trống Khải Hoàn.
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 09/09/2018
Trống Khải Hoàn
 • Nguồn gốc: Đổi ở NPC Hàng Rong.
 • Nguyên liệu cần để đổi:  500 vạn lượng hoặc 5 KNB
 • Tính chất: Không được ném ra, xếp chồng, giao dịch, bày bán. Không bị rơi ra do bị chết khi mang PK. 
 • Giới hạn:
  + Chỉ Bang chủ hoặc Trưởng lão của các bang hội mới có thể đổi Trống Khải Hoàn tại NPC Hàng Rong
  + Chỉ Bang chủ hoặc Trưởng lão của các bang hội mới có thể sử dụng Trống Khải Hoàn.
  + Mỗi bang hội chỉ được sử dụng 1 vật phẩm/ngày.
  - Hạn sử dụng: 60 phút tính từ lúc nhận
Hướng dẫn tham gia:
 • Bang Chủ hoặc Trưởng Lão sử dụng Trống Khải Hoàn vào thời gian nêu trên (Chỉ sử dụng tại tất cả các bản đồ phi chiến đấu).
 • Trống tồn tại 30 phút kể từ lúc triệu hồi.
 • Chỉ thành viên của Bang hội (đạt cấp 80 trở lên) triệu hồi trống mới nhận được điểm kinh nghiệm.
 • Tùy theo số lượng thành viên cấp 80 trở lên đứng xung quanh Trống Khải Hoàn, mỗi 10 giây các thành viên Bang hội đứng gần trống nhận từ 50.000 - 300.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
 • Mỗi nhân vật chỉ nhận được Exp tối đa 120 lần/ngày

Chưởng quản kính bút