Tính Năng

Update giới hạn TK đại chiến 3 acc / IP , Mở thêm TK 11h trưa , Tăng phần thưởng TK trung cấp .

Update giới hạn Tống kim đại chiến :- Giới hạn 3 acc / IP

- Lưu ý : Các bạn sẽ chỉ có thể vào 3 account vào các map tống kim ( map báo danh ) nếu vào account thứ 4 vào map báo danh sẽ không thể kết nối vào nhân vật được .

Khi đó vui lòng di chuyển 1 nhân vật qua map khác sẽ có thể vào được nhân vật còn lại nếu không di chuyển qua map khác vui lòng thoát 1 trong 3 nhân vật sẽ có thể vào được nhân vật còn lại.


Update tống kim 11h trưa hàng ngày :


- TK sẽ diễn ra lúc : 11h , 21h , 23h hàng ngày .Tăng phần thưởng TK trung cấp :


- Khi đạt 1500 điểm tích lũy khi kết thúc trận các bạn sẽ nhận được 10.000.000 EXP cộng dồn .


Chưởng quản kính bút