Tính Năng

Boss Tiểu Hoàng Kim ( 13h00 + 22h50 ) Boss đại hoàng kim ( 12h30 + 22h30 + 23h30 )

Boss Tiểu hoàng kim Update mới :


Thời gian xuất hiện : 13h00 + 22h50 mỗi giờ 3 con

Liễu thanh thanh xuất hiện tại Đường môn tọa độ 531.300 Hoặc 482.331
Diệu như xuất hiện tại nga mi tọa độ 285.302 Hoặc 218.312
Trương tông chính xuất hiện tại Võ đang tọa độ 219.210 hoặc 232.191

Boss Đại hoàng kim :


Phần thưởng : 

Bí kíp môn phái 
Tẩy Tủy Kinh 
Võ Lâm Mật Tịch 
Thiết La Hán 
Bàn Nhược Tâm Kinh 
Thủy Tinh 
Tinh Hồng Bảo Thạch
Đồ phổ định quốc
Trang bị xanh ...

Thời gian xuất hiện : 12h30 + 22h30 + 23h30 mỗi giờ 1 con


12h30 : Yến hiểu trại xuất hiện tại Dương Châu tọa độ 201.178
19h30 : Đường bất nhiệm xuất hiện tại Biện Kinh tọa độ 221.212
22h30 : Vương tá xuất hiện tại Bến tàu lâm an

Khi kết thúc kết liễu boss vật phẩm rơi ra ngẫu nhiên như sau :
 • Thủy Tinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Thiết La Hán
 • Tiên Thảo Lộ ( 1h )
 • Tiên Thảo Lộ ( 8h )
 • Bí Kip Các Loại ( boss phái nào  rớt bí kíp phái đó )
 • Trang bị Nhu Tình ( Hiếm )
Trang bị Hiệp Cốt ( Hiếm )
 • Mảnh Ghép An bang (Hiếm )
  • Mảnh Ghép Đị quốc (Hiếm )
Lưu ý : Khi kết thúc boss sẽ nhận được 20tr kinh nghiệm ( chỉ áp dụng người kết thúc boss ) , Đứng gần nhận được 10tr kinh nghiệm . 
Chưởng quản kính bút