Tính Năng

Thông tin các sự kiện khi máy chủ khai mở !

Liên đấu : 24/4 sẽ bắt đầu liên đấu tháng đầu tiên thời gian kết thúc là 28/5

Tống kim : Sẽ mở trận đầu tiên lúc 21h ngày 20/4

Quả huy hoàng : Ngày đầu tiên có thể hái đúng 19h ngày 20/4 mới có thể sử dụng

Dã tẩu : Khai mở

Boss sát thủ : Khai mở

Nhiệm vụ hoàng kim : Khai mở

Vượt ải : Khai mở

Tạo bang hội : Khai mở

Phong lăng độ : Khai mở

Trang bị Tím : Khai mở

Thất thành đại chiến : chủ nhật 2/5 sẽ chính thức khai mở trận đánh đầu tiên

Phong hỏa liên thành : sau khi các bang hội được tạo sẽ có thể tham gia ngay

Chúc ae tham gia game vui vẻ !

Chưởng quản kính bút