Tính Năng

Thời gian đăng nhập vào máy chủ chính thức .

- Đúng 16h các bạn có thể tạo nhân vật vào máy chủ võ lâm ngạo thiên .

- 19h các bạn mói có thể ra ngoài train 

- Máy chủ sẽ không đua top nên các hoạt động sẽ mở ngay khi máy chủ khai mở các bạn chú ý thời gian tại trang chủ

Chưởng quản kính bút