Tính Năng

Sự kiện giải phóng miền nam 30/4
Thời gian và điều kiện tham gia • Thời gian: Từ sau bảo trì  25/04/2020 - 23h59 14/05/2020
 • Thời gian ngừng rơi event : 0h ngày 15/05/2020
 • Thời gian ghép vật phẩm : 0h ngày 15/05/2020
 • Thời gian sử dụng vật phẩm : Vĩnh viễn


 • NPC Liên Quan
Tên NPCVị Trí


NPC sự kiện
Nha môn thất đại thành thị


Nguyên Liệu : 


Vật phẩmCách thu thậpGhi chú
CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT


Túi dụng cụ

Rớt tại các map 7x 8x 9x.Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


Hộp kim chỉ
Mở "Túi dụng cu"Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


Cuộn vải
Mở "Túi dụng cu"Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

 
Cuộn vải hảo hạng

Mở "Túi dụng cụ"
Tỉ lệ thấp
 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


Cuộn vải thượng hạng

 Mở "Túi dụng cụ"
Tỉ lệ cực thấp

 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hướng dẫn chế tạo :


Nội DungChi Tiết
Chiếc mũ chiến sĩ


 • Nguyên liệu : 1 hộp kim chỉ + 1 cuộn vải + 1 cuộn vải hảo hạng + 1000 lượng
 • Sử dụng nhận được 75.000 EXP /Chiếc mũ chiến sĩ
 • 1 nhân vật sử dụng max 750 mũ chiến sĩ


Nội DungChi Tiết
Giày bộ đội


 • Nguyên liệu : 2 hộp kim chỉ + 2 cuộn vải + 2 cuộn vải hảo hạng + 2000 lượng
 • Sử dụng nhận được 150.000 EXP / Giày bộ đội
 • 1 nhân vật sử dụng max 1000 Giày bộ đội


Nội DungChi Tiết
Tấm áo chiến sĩ


 • Nguyên liệu : 2 hộp kim chỉ + 2 cuộn vải + 2 cuộn vải hảo hạng + 1 Cuộn vải thượng hạng + 1 tiền đòng + 3000 lượng
 • Sử dụng nhận được 400.000 EXP / Tấm áo chiến sĩ
 • 1 nhân vật sử dụng max 1500 Tấm ao chiến sĩ

Khi sử dụng tấm áo chiến sĩ các bạn còn may mắn nhận thêm các vật phẩm dưới đây.


Phần thưởng đi kèm tấm áo chiến sĩ : VLMT
TTK
Chiến mã 8x
Tiên thảo lộ 1h
Tiên thảo lộ ( Đặc biệt )
Thiên sơn bảo lộ
Phúc duyên ( Tiểu , trung , đại )
Quế hoa tửu
Thiên sơn bảo lộ
Huyền tinh khoáng thạch 2->3
Tinh hồng bảo thạch
Mảnh Ghép An Bang , Mảnh Ghép định quốc , Mảnh Ghép Áo nhu tình , Mảnh Ghép Ngọc bội hiệp cốt
Trang bị định quốc
Trang bị nhu tình ( Trừ áo ) , Trang bị hiệp cốt ( Trừ ngọc bội )
Thủy tinh
Thiết la hán
Quả huy hoàng ( Trung )

Mốc phần quà tấm áo chiến sĩ :


Mốc Tấm áo chiến sĩ
Phần thưởng
Mốc 500
1 VLMT + 1 TTK + 20.000.000 EXP cộng dồn
Mốc 1000
5 HT khoáng thạch cấp 4 + 5 Tử thủy tinh + 40.000.000 EXP cộng dồn
Mốc 1500
1 Trang bị an bang + 60.000.000 EXP cộng dồnChưởng quản kính bút