Tính Năng

Chuỗi niệm vụ dã tẩu và phần thưởng

Đối tượng tham gia: Người chơi từ đẳng cấp 40 trở lên

Cách thức tham gia: Đến NPC Dã Tẩu ở 7 thành thị và 8 thôn trấn để nhận nhiệm vụ

Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận 40 nhiệm vụ/ngày
Phần thưởng mốc dã tẩu trong ngày:;
Hoàn thành nhiệm vụ thứ 10 nhận 500.000 EXP
Hoàn thành nhiệm vụ thứ 20 nhận 1.000.000 EXP
Hoàn thành nhiệm vụ thứ 30 nhận 2.000.000 EXP 1 tiền đồng
Hoàn thành nhiệm vụ thứ 40 nhận 4.000.000 EXP + 2 tiền đồng
Các loại nhiệm vụ:
Có các loại nhiệm vụ sau:
 • Mua vật phẩm: Đến NPC Tạp Hóa, Thợ Rèn ở các thành thị để mua vật phẩm và về giao lại cho Dã Tẩu
 • Tìm vật phẩm: Tìm vật phẩm có tên hoặc thuộc tính theo yêu cầu, sau khi giao cho Dã Tẩu thì vật phẩm sẽ bị xóa
 • Xem vật phẩm: Tìm vật phẩm theo yêu cầu và sau khi xem xong thì Dã Tẩu sẽ trả lại vật phẩm đó
 • Thu thập địa đồ chí: Đến bản đồ mà Dã Tẩu chỉ định, sau khi đánh quái sẽ có xác suất nhận được các mảnh bản đồ Sơn Hà Xã Tắc, sau khi đủ số lượng sẽ về đối thoại với Dã Tẩu để nhận thưởng
 • Thu thập mật đồ chí: Giống nhiệm vụ thi thập Địa Đồ Chí, nhưng các Mật Đồ Chí chỉ rơi ra từ các boss Xanh (Do vậy nên số lượng yêu cầu cũng ít hơn) 
 • Nâng cấp các chỉ số: Dã Tẩu yêu cầu bạn đi nâng cấp các chỉ số như: Tăng điểm kinh nghiệm, tăng điểm PK, tăng điểm Phúc Duyên, điểm Danh vọng, điểm tích lũy Tống Kim, ...
Phần thưởng:
 • Tùy theo độ khó của nhiệm vụ, Dã Tẩu sẽ tặng bạn những phần thưởng có giá trị tương ứng. Và được chia thành 3 nhóm phần thưởng để bạn chọn. Tùy vào nhu cầu của bạn và tùy vào các phần thưởng mà Dã Tẩu tặng, bạn hãy chọn phần thưởng nào mà bạn thích nhất

 • Phần thưởng ở các mốc quan trọng:
Mốc nhiệm vụPhần thưởng
Các mốc 100, 200, …Tiên Thảo Lộ
500Thủy Tinh (Ngẫu nhiên 1 trong 3 loại)
1000Trang bị định quốc
1500Tử Thủy Tinh
2000Trang bị an bang
2500Võ Lâm Mật Tịch
30001 trang bị Định Quốc ngẫu nhiên
40001 trang bị An Bang ngẫu nhiên
50001 trang bị Hoàng Kim ngẫu nhiên
60001 Trang bị HKMP ngẫu nhiên
70001 trang bị An Bang ngẫu nhiên
80001 Bôn tiêu thần mã
Một số gợi ý:
 • Trong các phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu có "cơ hội hủy bỏ nhiềm vụ" và 2 phần thưởng còn lại không quá xịn thì bạn nên chọn nó để có thể hủy nhiệm vụ sau này
 • Nếu nhận được nhiệm vụ khó hoặc tốn thời gian để thực hiện, bạn có thể hủy bằng cách sử dụng "cơ hội hủy bỏ nhiệm vụ", hoặc sử dụng 100 mảnh bản đồ Sơn Hà Xã Tắc
 • Nếu không có cả 2 yêu cầu trên, bạn sẽ hủy toàn bộ chuỗi nhiệm vụ và bạn trở lại từ nhiệm vụ thứ 1
 • Trong nhiệm vụ tìm vật phẩm và xem vật phẩm, bạn có thể nhận được các vật phẩm đó thông qua đánh boss Sát Thủ và đánh quái

Chưởng quản kính bút