Tính Năng

Khai mở sự kiện 1/6

- Update Tống kim 19h + 21h Nhận mỗi trận khi đạt 1000 điểm trở lên sẽ nhận :
- 40.000.000 EXP
- 3 Bánh kem Trái Cây
- 20% Nhận Rương Cũ ( Mở đồ tím 6 Dòng )
- Các phần thưởng đi kèm như : VLMT , TTK , TTl , Đại lực hoàn , Pháo Hoa , ...Thời gian và điều kiện tham gia • Thời gian: Từ sau bảo trì  18/05/2020 - 23h59 07/06/2020
 • Thời gian ngừng rơi event : 0h ngày 08/06/2020
 • Thời gian ghép vật phẩm : 0h ngày 08/06/2020
 • Thời gian sử dụng vật phẩm : Vĩnh viễn


 • NPC Liên Quan
Tên NPCVị Trí


NPC sự kiện
Nha môn thất đại thành thị


Nguyên Liệu : 


Vật phẩmCách thu thậpGhi chú
CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT


Túi Nguyên Liệu

Rớt tại các map 7x 8x 9x.Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Bột mì
Mở "Túi Nguyên Liệu
"
Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Mở "Túi Nguyên Liệu
"
Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

 Sữa
Mở "Túi Nguyên Liệu
"
 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Chocolate

Mở "Túi Nguyên Liệu
"

 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Trái Cây
Mở "Túi Nguyên Liệu
"
Tỉ Lệ Thấp

 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hướng dẫn chế tạo :


Nội DungChi Tiết
Bánh Kem Chocolate


 • Nguyên liệu : 2 Bột Mì + 2 Bơ + 2 Sữa + 1 chocolate
 • Sử dụng nhận được 300.000 EXP / Bánh kem Chocolate
 • 1 nhân vật sử dụng max 1000 Bánh kem Chocolate


Nội DungChi Tiết
Bánh Kem Trái Cây
 • Nguyên liệu : 2 Bột Mì + 2 Bơ + 2 Sữa + 1 chocolate + 1 Trái cây + 1 Tiền Đồng + 1 Vạn lượng
 • Sử dụng nhận được 1.000.000 EXP / Bánh Kem Trái Cây
 • 1 nhân vật sử dụng max 2000 Bánh Kem Trái Cây

Khi sử dụng Bánh Kem Trái Cây các bạn còn may mắn nhận thêm các vật phẩm dưới đây.


Phần thưởng đi kèm Bánh Kem Trái Cây : VLMT , TTK
Phi Vân ( Vĩnh Viễn )
Chiến mã 8x
Rương Cũ ( Mở nhận 1 trang bị tím 6 dòng )
Tiên thảo lộ ( Đặc biệt ) , Tiên Thảo Lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Phúc duyên ( Tiểu , trung , đại )
Quế hoa tửu
Thiên sơn bảo lộ
Huyền tinh khoáng thạch 2->3
Tinh hồng bảo thạch
Mảnh Ghép An Bang , Mảnh Ghép định quốc , Mảnh Ghép Áo nhu tình , Mảnh Ghép Ngọc bội hiệp cốt
Trang bị định quốc
Trang bị nhu tình ( Trừ áo ) , Trang bị hiệp cốt ( Trừ ngọc bội )
Thủy tinh
Thiết la hán
Quả huy hoàng ( Trung )

Mốc phần quà Bánh Kem Trái Cây :


Mốc Bánh Kem Trái Cây
Phần thưởng
Mốc 1000
1 Mặt Nạ 15 ngày + 50.000.000 EXP
Mốc 1500
4 HT Cấp 6 + 10 Tử thủy tinh + 100.000.000 EXP
Mốc 2000
60% Nhận 1 trang bị an bang , 40% Nhận 1 phi vân thần mã + 150.000.000 EXPChưởng quản kính bút