Tính Năng

Tống kim đại chiến ( 11h + 15h + 19h + 21h hàng ngày)

Phần thưởng Tống kim hàng ngày :

- Khi đạt 1500 điểm trở lên khi kết thúc trận đấu các bạn sẽ nhận được : 5.000.000 EXP cộng dồn may mắn nhận thêm các phần thưởng : Phúc duyên , võ lâm mật tịch , tẩy tủy kinh , pháo hoa , tinh hồng bảo thạch , ...

I. Hình Thức Tống Kim:

 • - Cừu Sát
 •  
 • - Bảo Vệ Nguyên Soái
 •  
 • - X2 điểm vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 •  

II. Phần chia tống kim


 • + TK sơ cấp : Level 40->79
 • + TK cao cấp : từ level 80 trở lên

 •  

III. Cách thức tham gia:


Dùng Tống Kim Chiêu thư mua tại NPC tạp hóa - 5000 lượng

Mỗi ngày sẽ có 2 Trận Tống Kim

 1. - 11h
 2. - 15h
 3. - 19h
 4. - 21h


Hiện tại do chưa update tính năng CTC nên Thứ 2 vẫn có Tống Kim. Khi Update CTC Trận 21h thứ 2 hàng tuần sẽ là trận Quốc Chiến Thiên Tử

IV: Nghiêm Cấm


1.Post Điểm dưới mọi hình thức:

 • - Cảnh Cáo lần 1: Khoá Account 3 ngày
 •  
 • - Cảnh Cáo lần 2: Khoá Account 7 ngày
 •  
 • - Cảnh cáo lần 3: Khoá Account vĩnh viễn


V: Phần thưởng


- Tống kim 19h + 21 h hàng ngày :
= Khi đạt 1500 điểm kết thúc trận nhận : 30.000.000 EXP 3 tấm áo chiến sĩ  và 1 số phẩm phẩm khác

Top 10 Tống kim


Top 1 ->: 20tiền đồng đến 10 tiền đồng

- Tống kim 11h + 15h hàng ngày :

- Khi đạt 1500 điểm trở lên nhận 15.000.000 EXP và 1 số vật phẩm khác


Top 1 ->: 20tiền đồng đến 10 tiền đồng


Chưởng quản kính bút