Tính Năng

Thời gian và sự kiện trong game !

Các chức năng chính trong game :


Cả ngày : Dã tẩu

21h + 23h : Tống kim Rực Lửa


12h + 19h : Quả huy hoàng


22h05 : Boss tiểu Hoàng Kim


12h30 + 19h30 + 22h30: Boss đại hoàng kim


20h->21h : Liên đấu


18h->19h : Liên đấu


Cả ngày : Vượt ải


Cả ngày : Phong lăng độ


Chủ nhật : Phong hỏa liên thành


Cả ngày : Boss sát thủ


Cả ngày : Nhiệm vụ hoàng kim


20h35 CN : Thất thành đại chiếnChưởng quản kính bút