Tính Năng

Thời gian Alphatest máy chủ Võ Lâm Ngạo Thiên

Thời gian Alphatest bắt đầu từ :


0h ngày 9/4 -> 0h 24h ngày 18/4

Trong thời gian alphatest các bạn có thể đến lễ quan để nhận các vật phẩm test :

- Level , tiền đồng , tiền xu , trang bị , ngựa , các vật phẩm trong game.

Đúng 0h ngày 19/4 sẽ xóa toàn bộ dữ liệu máy chủ thử nghiệm

Đúng 17h ngày 19/4 các bạn có thể tạo nhân vật tại máy chủ chính thức

Đúng 19h ngày 19/4 các bạn có thể ra ngoài luyện công

Chưởng quản kính bút