Tính Năng

Sự kiện đua top Tống kim máy chủ Võ Lâm Ngạo Thiên

Khi tham gia trận tống kim 21h từ ngày 12/4 ngày 18/4 nhân sĩ đạt top 1 , 2 , 3 sẽ nhận được phần từ từ BQT

Phần thưởng : 

- Top 1 : 200.000 vnđ
- Top 2 : 150.000 vnđ
- Top 3 : 100.000 vnđ

Tất cả sẽ được quy ra KNB cộng thẳng vào tài khoản

Nội quy :
- Các tài khoản nào post điểm BQT sẽ không công nhận
- Tối thiểu mỗi bên 20 người mới có thể nhận thưởng

Hình thức Tống kim :
- Cừu Sát
- Bảo vệ nguyên soái

Chưởng quản kính bút