Tính Năng

Hướng dẫn crack Auto VLBS 1.9 + Sửa lỗi font

Hướng dẫn mở và crack auto VLBS 1.9 :Hướng dẫn sửa lỗi font Auto VLBS :LƯU Ý :+  Auto hiện màu xanh mới là crack thành công

Nếu auto không hiện màu xanh mà hiện màu xám có nghĩa là chưa crack được vui lòng mở lại để hiện màu xanh nếu không bạn sẽ bị dis game khi sử dụng 15 phút
Trong trường hợp không hiện màu xanh các bạn vui lòng sử dụng bản 1.3 để trải nghiệm game.


Chưởng quản kính bút