Tính Năng

Hướng dẫn chế tạo trang bị Huyền Tinh ( Trang bị tím )

Hướng dẫn tại đây

Chi tiết hướng dẫn trang bị tím ae vui lòng tham khảo tại đây

Chưởng quản kính bút