Tính Năng

Hỗ trợ tân thủ máy chủ Võ Lâm Ngạo Thiên

🔰 Hỗ trợ tân thủ cực hấp dẫn :


- Cấp độ 10


- 1 bộ trang bị kim phong vĩnh viễn


- 1 Thần hành phù + 1 thổ địa phù vĩnh viễn

- Vòng sáng hồi máu và mana đến level 100


- Bạch mã 2x


- 10 Bình tiên thảo lộ


- 1 túi vũ khí


- Tài lãnh đạo 99


- 500 điểm danh vọng


- 1 Bí kíp kỹ năng cấp 90 ( Không hỗ trợ vân long kích )


- 1 Đai thành bí kíp cấp 90


- Hỗ trợ skill 1x->6x khi vào pháiChưởng quản kính bút